سئوگی
سئوگی،محبت،حسرت...

Daha sevgiyə inanmıram mən!

Şair kimi qələmə sarılıram

Hislərimi bu vərəqə yazıram

İlk sözümü bununla başlayıram

Daha sevgiyə inanmıram mən!

Dərdimi səninlə bölüşürəm mən

Bəzən öz-özümlə döyüşürəm mən

Yenə haqsızlıqla görüşürəm mən

Daha sevgiyə inanmıram mən!

Mənim yolum haqq ədalət yoludur

Könlüm bir gül tək saralıb solubdur

Ürəyimə bulaq kimi dolubdur

Daha sevgiyə inanmıram mən!

Sevgi şərbətini içə bilmədim

Sevdiyim gülləri biçə bilmədim

İllər gəlib-getdi necə bilmədim

Daha sevgiyə inanmıram mən!

Səni sevgimdə dünya sanmışam

Özümü itirib səni tapmışam

Sənin ilə sənsiz elə yanmışam

Daha sevgiyə inanmıram mən!

Hər an düşünürəm səni anıram

Eşqindən şam tək yanıram

Sənsiz sənli günlərimi sanıram

Daha sevgiyə inanmıram mən!

Tənha ağac tək sənsiz qalmışam

Kövrəlmişəm xəyallara dalmışam

Ötən günlərimi yada salmışam

Daha sevgiyə inanmıram mən!

Sevgisini söyləyən birinci gözdür

Eşqin ürəyimdə nəğmədir, sozdür

Bütün acı sözlərin sinəmdə közdür

Daha sevgiyə inanmıram mən!

Həyat yollarında gəzəydik qoşa

Bu ömrü sevinclə vuraydıq başa

Qoruyaydıq sevgimiz dəyməsin daşa

Daha sevgiyə inanmıram mən!

Ey ulu Tanrımız! Kömək ol bizə

Qoy bu saf eşqimiz gəlməsin gözə

Qorxuramki, düşək söhbətə-sözə

Daha sevgiyə inanmıram mən!

Döysəm qapını bir şeytan kimi

Çıxardınmı yoluma bir mələk kimi?

Öpüm tellərindən bir çiçək kimi

Daha sevgiyə inanmıram mən!

Qara gözlərində güzgülənəydim

Şirin sözlərində mürgülənəydim

Yenə mən yumardım sən gizlənərdin

Daha sevgiyə inanmıram mən!

Yazdığım mesajlar konturdanda dəyərli

Gözlərimə baxışların bir-birindən kədərli

Neyneyim ki, yazıram bunları qəmli-qəmli

Daha sevgiyə inanmıram mən!

Gözəlliyin yayılıbdır Big.aza

Adam bilmir bunu şerə necə yaza

Kimin cürəti çatar bu sevgini poza

Daha sevgiyə inanmıram mən!

Sözlərinlə qürurumu sındırırsan sən

İmkan vermirsən ürəyimi açım mən

Qəbul edirsən et, bax beləyəm mən

Daha sevgiyə inanmıram mən!

Kobud sözlərin heç vaxt bitmir

Kinli gözlərin xəyalımdan heç getmir

İnanki bunlar artıq əhəmiyyət kəsb etmir

Daha sevgiyə inanmıram mən!

Cənnətə iki insan üçün gedirəm

Bir anamı, birdə səni sevirəm

Axırıncı sözlərimi deyirəm

Daha sevgiyə inanmıram mən!

یارپاق لار :


Powerd By : ARZUBLOG.COM Theme Designer : Blogskin.ir